ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

18 – 20 октомври 2013 г. – ХГ „Илия Бешков“

 

Comments are closed.