ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Уча, зная, мога

     20 възпитаници на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване Плевен ще усвояват тайните на кулинарното изкуство във Виена. Практиката зад граница ще бъде осъществена в рамките на проекта „Кулинарните предизвикателства на Европа и автентичността на българската кухня-добри практики и партньорства“, който гимназията спечели по програма „Учене през целия живот“, подпрограма „Леонардо Да Винчи“, дейност „Мобилност“ и се финансира със средства на Европейския съюз.

     Проектът ще се изпълнява от 13.09.2011 до края на месец май 2012г. В него участват ученици от 10, 11 и 12 клас, които изучават английски език от специалностите: „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Кетъринг“, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“. Учениците, които ще участват в дейност „Мобилност“, ще преминат предварителна професионална, езикова и културна подготовка в България и след това ще бъдат подбрани по предварително заложени критерии в проекта.

     Основните цели на проекта са: повишаване на съществуващите и придобиване на нови умения чрез практически занятия в австрийски заведения, изучаване и прилагане впоследствие на австрийския опит у нас и усъвършенстване на езиковите познания в мултикултурна среда. Практиката на плевенските млади кулинари във Виена ще бъде в бар, ресторанти, сладкарници, хлебопекарни, завод за шоколадови изделия с продължителност три седмици от 25.03.2012 до 14.04.2012г. по програма, предварително разработена с австрийските партньори и допълнена от културна такава.

Comments are closed.