ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Галерия УСПЕХ 2013/2014

Студио „Свежа идея“ – ръководител: Татяна Михайлова

студио „свежа идея“ 2

Клуб „Делници и празници-културни традиции” – ръководител: Марияна Петрова
Клуб„Краезнание и етнография  ” – ръководител: Биляна Тодорова

Клуб „Културен калейдоскоп” – ръководител: Искра Иванова Цекова

Студио “Без граници“ – ръководител: Ивелина Генова 

Ателие „Фабрика за идеи” – ръководител: Искра Траянова

Клуб  ”В света на руското кино” – ръководител: Мариета Тончева

 Секция „Да успяваме заедно в колективните спортове” – ръководител: Виктория Ботева

 Клуб „Екология” – ръководител: Диляна Петкова

Comments are closed.