ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Работна среща

Работна среща на отбора с представителите на партньорите от страна на бизнеса и медиите – м. февруари

 

Comments are closed.