ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Екофест – Презентация по проекта


Comments are closed.