ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Конкурс «Иновативни практики в управлението»

 

ЕКОЛОГИЯТА – ИНОВАЦИЯ И АТРАКЦИЯ

 

На 22.02.2012 г. на специална среща беше представен иновативният отбор на Плевен, който ще ни представя в националната инициатива-конкурс “Иновативни практики в управлението”. Инициативата се провежда по направление “Квалификация на педагогическите кадри”. 28 отбора – по един за всяка област, са формирани от регионалните инспекторати по образованието. По правилата на конкурса в иновативния отбор на всяко РИО има по един представител на институцията и по четирима директори на училища. “Основна цел в работата на инспектората, на директорите на училищата и детските градини е координация, взаимодействие и сътрудничество със заинтересовани страни. Идеята на участието на този иновативен отбор е да представи добрите практики в тази посока. Нека да пожелаем успех на нашия отбор. Няма да крия, че амбициите и очакванията ни са големи. Смятаме, че отборът ги заслужава и затова им пожелаваме да спечелят първото място”, каза на срещата Албена Тотева, началник на Регионалния инспекторат по образованието в Плевен. Тя благодари на всички – медии, институции и бизнес – дошли на срещата и подчерта, че отборът се надява на тяхната подкрепа и сътрудничество, за да може Плевен да представи най-доброто от работата си по темата.

Кой е плевенският иновативен отбор

Иновативният отбор, с който ще участваме, е с ръководител Даниела Бачовска, началник на отдел в Регионалния инспекторат по образованието, а в екипа са четирима директори – Цветелин Горанов на НУ “Христо Ботев” в Плевен, Теодора Влахова на ОУ “Св. Климент Охридски” в Буковлък, Малинка Маринова на ПГ по туризъм и Невена Арабаджиева на ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване.

Екологичната тема – актуална и приложима във всички образователни степени

Даниела Бачовска също поздрави присъстващите и представи отбора като подчерта, че четиримата директори са от различни образователни степени. “Искахме да покажем, че идеята, която има отборът ни за иновация, може да бъде приложима във всяко училище. Целта ни е чак толкова висока, но ние я оценяваме като чудесна – да дадем повече знания на децата, да покажем на другите как може да се работи с желание и то да даде добър продукт. Децата са нашето бъдеще и както ние ги научим да опазват природата, така те ще се грижат за нея”, сподели г-жа Бачовска.
Партньор на иновативния ни отбор е РИОСВ – Плевен, чието ръководство е подкрепило изцяло иновацията.  Затова партньорите са убедени, че за всички ще бъде интересно това, което децата правят в рамките на инициа- тивата.
Малинка Маринова и Невена Арабаджиева разказаха повече за проекта и за дейностите, които са заложени. Директорките подчертаха, че точно недостатъчното ниво на екологична култура у подрастващото поколение провокира необходимостта от обединяване на усилията на медиите, бизнеса и училището за изграждане на отговорно отношение към опазването на околната среда днес и в бъдеще.
Целите, които иновативният отбор си поставя, са свързани със запознаване с проблемите на околната среда и с международните стандарти за управление на околната среда за намаляване на вредното въздействие от дейности и постигане на усъвършенстване на процесите за опазване на природата. И още: създаване и прилага- не на политики за насърчаване на личната отговорност на всеки в опазването на природата, изграждане на съв- ременна визия на училище с насоченост към опазването на околната среда. И не на последно място създаване на партньорства за намиране на устойчиви и системни решения, а и популяризиране на добрите практики с под- крепата на медиите.
“Надяваме се, че след като обществеността се запознае с всички дейности, заложени в иновациите, към нашата кауза ще се присъединят и други заинтересовани страни, за да допълнят клетките в пчелната пита на иновацията”, сподели Малинка Маринова. Точно като пчелна пита са представили визуално идеята си хората от нашия отбор.
Дейностите, предвидени в инициативата, са много и разнообразни. Те вече започват и ще продължат до края на май, когато ще се проведе голям екофорум в Плевен.
Към момента са обявени конкурсите за есе, стихотворение, приказка и рисунка на тема “Природата – безценен дар”, конкурсът за презентация “Биоразнообразието на Плевенски регион” и фотоконкурс “Красотата на природата и човешкото влияние върху нея”. “Целта е да се стимулира творческото въображение на децата и на младите хора, както и да се подкрепи талантът на подрастващите, които са най-добрите посланици на идеята за съхраняване на природата”, каза Невена Арабаджиева.
На срещата вчера представители на бизнеса изразиха готовност да подпомогнат отделни инициативи, заложени от отбора ни в проекта.
В работата ще участват всички ученици от училищата, научихме още от директорите, а мероприятията ще се провеждат едновременно във всички школа.

В.”Посредник”, бр.38 от  23.02.2012  г.

Програма на отбора за участие в конкурса

Информационен лист

Дейности

Comments are closed.