ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“

    ЕП одобри „Еразъм+“ за периода 2021-2027 - Economy.bg

          ПГРТО направи нова крачка, която дава европейско измерение на пътя на гимназията ни напред – спечелването на акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“.

  „Еразъм+“ акредитацията е допълнителен инструмент за организации в областта на Образованието за възрастни (ОВ), Професионалното образование и обучение (ПОО) и Училищното образование (УО), които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на „Еразъм+“ акредитация потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Този план се нарича „Еразъм план“ и е основна част от кандидатстването за „Еразъм+“ акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“, „Училищно образование“ и „Образование за възрастни“. Акредитацията е допълнителна възможност за институции / организации, които участват активно в проекти за мобилност в съответните образователни сектори и се интересуват от още по-съществено засилване на дейностите и интернационализацията си.

    Усилието, безсънието, лишаването от почивка в името на институционалното развитие си струва, когато има екип, когато се създава общност, която иска да покори нови „Еразъм +“ върхове.

    Искрена благодарност както на тези, които бяха на „първа линия“( госпожа Милена Гуркова), така и на всички, които помагаха, подкрепяха, споделяха свой опит. Хоризонтите на споделеното лидерство и екипността са открити!

Comments are closed.