ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Online на училище

                                       Евро Алианс Новини - АЛИАНС КОНТЕСТ състезание по английски език

 Училищата на България са затворени повече от месец. Класните стаи са изпълнени с тъжна тишина, която измести веселата ученическа глъчка. Но училището всъщност не е  само сграда. Неговото сърце тупти с ритъма на сърцата на хилядите ученици, учители и родители, които продължават да бъдат заедно, макар и всеки в своя дом. Защото въпреки дистанцията, която ни наложи епидемичната обстановка, уроците не спират, а продължават с пълна сила.

             Какво направихме ние, екипът на ПГРТО – Плевен, за да излезем бързо от кризисната ситуация и да пренесем училището в домовете си?

          Извънредната ситуация, в която се намираме в момента, не успя да ни завари неподготвени, защото през последната година в  съответствие с новия ни статут на иновативно училище и изпълнявайки поставените цели в стратегията за развитие на гимназията ни, положихме неимоверни усилия за развитието си и за осигуряването на качествено обучение на нашите ученици.

        За целта в първите месеци на настоящата учебна година в гимназията ни бяха създадени виртуални класни стаи в платформата Google Classroom за учениците от 9. и 10. клас. Закупени бяха лицензи за работа с е-платформа за осъществяване на електронни и дистанционни форми на обучение – MS Office 365. Чрез възможностите на вътрешноинституционалната  квалификация всички педагогически специалисти бяха обучени за работата с новата платформа.

Харьковским старшеклассникам организовали учебу на выходных - Город Х

След обявяването на извънредното положение в България за един много кратък срок, в рамките на два дни, успяхме да създадем необходимата организация за осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда. В края на седмицата /13-ти март/ дойдоха първите инструкции от МОН, важни насоки и ценна подкрепа от РУО – Плевен. Разбрахме, че в тази изключителна ситуация не сме сами. Нямаше място за тревожност, несигурност или недоволство, защото най-важното е да бъдем обединени и да продължим живота си разумно. Приехме предизвикателството отговорно, с ентусиазъм и отдаденост. На училищно ниво последваха активна комуникация, указания, консултации, взаимопомощ за работа с платформата за дистанционно обучение и приложението Teams. Избрахме работеща платформа, която дава оптимални възможности за дистанционно обучение, и благодарение на упоритостта и всеотдайността на всички, онлайн заниманията с учениците стартираха успешно на 16-ти март. За това много помогнаха ефективната организация и координация, създадени от ръководството на гимназията, а също и усиленият труд на Анатоли Андреев – учител по математика и информационни технологии и администратор на платформата.

         Свързахме се с учениците чрез имейли, групи в социалните мрежи, чрез месинджър, вайбър, електронен дневник. Всичко това стана с участието, разбирането  и подкрепата на родителите. В голямата си част те също реагираха бързо и адекватно. Така се осигури достъп до обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в училището.

      До средата на първата седмица от дистанционното обучение всички учители и ученици вече заработиха активно във виртуалните класни стаи. Тези виртуални класни стаи приличат на нашите реални класни стаи. Защото се виждаме, можем да си говорим, да преподаваме и да осъществяваме образователен процес като в един нормален работен ден. И най-важното: не се налага на учениците ни да прескачат от приложение в приложение, защото абсолютно всичко, което им е необходимо – виртуална класна стая, разнообразни електронни ресурси, множество интерактивни дейности, дейности да самооценяване и взаимно оценяване, тестове за проверка и оценка на знанията и т.н., се намира на едно място.

           Училищната платформа е от огромно значение за добрата координация на работата на учителите. Създадени бяха правила за работа в платформата. Предоставена е възможност за достъп и до обучителни материали, подготвени от администратора на платформата, с цел усъвършенстване на уменията на педагогическия екип за използване на многобройните функционалности на MS Office 365.

GitHub - mgonzales71/new-microsoft-office-icons: new Microsoft ...Платформата за дигитално образование на MS Office 365 не е нещо ново при нас, но беше голямо предизвикателство да я настроим за работа и интегрираме към нея цялото училище – учители и ученици, само за 2 дни. Създадохме ясна организационна структура на работа, в която съчетаваме необятните възможности на дигиталното училище с решенията и приложенията на MS Office 365 – резултатът: вече повече от месец нямаме пропусната тема или загубен час. Всеки от нас успя да види образованието в една по-различна светлина от познатата. А в бъдеще, като се върнем по класните стаи, дигиталното и реалното училище ще се слеят в едно цяло, от което ще спечели само образованието“ – споделя Анатоли Андреев.

          Към днешна дата в ПГРТО – Плевен дистанционното обучение преминава безпроблемно. Всички ученици разполагат с необходимите устройства и интернет, отговорни са, мотивирани и активни. Обучението се осъществява на живо, чрез виртуалната класна стая в училищната платформата, където се синхронизира комуникацията изцяло. Часовете са с продължителност 30 минути. В комуникационните канали за синхронна и асинхронна комуникация учениците могат по всяко време да общуват с учители или със съученици, което е много важна част от обучението.

              По време на виртуална работна среща голяма част от педагогическите специалисти споделиха, че ученици, които преди преминаването към дистанционно обучение не са били много активни в учебните часове, при новите условия отбелязват изключително постоянство и видим напредък.Обучение продажам онлайн

               Адаптирано към новата образователна среда е и обучението по физическо възпитание и спорт, по учебна и производствена практика. Учениците активно изпълняват възложените им задачи: спортуват в домашни  условия и дори разучават танц, който ще изпълнят в деня, когато ще отбележим празника на училището;  демонстрират своите практически умения за приготвяне на кулинарни и сладкарски изделия, умения в областта на сервирането и барманството, техники за сгъване на салфетки, зареждане на маса за хранене за различни поводи и декориране на ястия, сладкарски изделия и коктейли.

           „Днес ние, учителите и родителите, сме отговорни да предприемем мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID -19 с цел осигуряване на живота и здравето на децата ни, на нас самите и на хората около нас;  призвани сме да приемем предизвикателствата, които налага обучението от разстояние в дигитална среда, и да насърчим процеса на израстване на учениците, като им предложим едно ново училище, което да следва интересите им; учебното съдържание да представяме по достъпен, интересен и гъвкав начин, а учениците – да се чувстват приети и разпознати като личности със своите индивидуални нужди и темпове на развитие. Добрите резултати са факт: дигиталното образование е възможно, достъпно и необходимо – провокирана е инициативата у учителите, осъзната е свободата да избират как и с какво да осъществяват обучението, а споделянето на добри практики между колеги е ежедневие; учениците са поставени в неочаквани ситуации, в които трябва бързо да се ориентират в дигиталното пространство и инструментите, да използват повече източници и ресурси за информация и всичко това допринася те да развият добри дигитални умения, умения за самостоятелно учене и справяне с проблемите, както и да изградят здравословни навици за работа с технологиите.Школьное расписание адаптируют под режим онлайн-обучения | Новости ...

           Изводите: първо, образователната система се нуждае от промени и учителите направиха първите стъпки в тази посока – гъвкавост на обучението, повишаване ролята на самообучението, използване на социалните мрежи в образованието, електронни платформи, електронни учебници, които провокират, ангажират, осигуряват обратна връзка и възможност за проследяване на напредъка; второ, дигиталното обучение не може да замести непосредствения контакт и живото общуване в един екип и трето, комбинираният подход от дигитално и реално обучение е пътят към постигане на по-добри резултати и пълноценно образование“ – обобщава Невена Арабаджиева – директор на училището.

Благодарение на взаимните усилия на родители, учители и ученици успяхме да продължим образователния процес, без да губим време и без излишно напрежение. Учениците участват активно. Липсва ни, разбира се, живият контакт, но всички живеем с надеждата, че скоро ще се върнем пак към него.

Ето какво сподели нашата единадесетокласничка Ивайла Линкова за ползите от електронното обучение:

Размисли по повод обучението от разстояние в електронна среда

          Онлайн обучението е една нова стъпка в развитието в модерното общество, в което живеем . То предлага неограничен набор от възможности, чрез които ученикът да обогатява своите знания и успоредно с това да приложи на практика своите компютърни и адаптивни умения. Същевременно то ни учи на едно много важно качество, което ни е полезно както в учебен, така и в личен, а в бъдеще – и в професионален план: способността да разпределяме по-ефективно и качествено времето си.

            В най-голям плюс е за хората с увреждания, тъй като за тях ходенето до училище вече не представлява трудност. И не само за тях, а и за емоционалната трудност, която изпитват срамежливите и по-затворени деца.

              Виртуалната среда на обучение за тях е една глътка спокойствие, „ключ“, който да ги отвори към другите. Тя не предизвиква неудобство у тях и аудиторията по този начин може да види и оцени техните умения и индивидуални качества, а не да поставя фокуса върху техните физически „несъвършенства“ или особености на характера. Днес е актуално да бъдеш подвластен на „модата“ – в стремежа си да се вмъкнат в нечии измислени стереотипи за „перфектност“ някои ученици погубват своето естествено излъчване и способността си да разсъждават, и вместо да създават свой собствен път, поемат по пътя на „стадото“ – онова „стадо“, в което да приемеш човек с всичките му особености… се оказва трудна и „невъзможна“ задача.

                Друг плюс е, че се спестяват немалко пари от помагала, както и от транспортни разходи, тъй като голяма част от учениците пътуват всеки ден, от други градове, а сумата, която дават за карта за пътуване, не е малка.

          За жалост колкото и плюсове да изброя, те не променят един тежък минус – не малко ученици нямат финансовата възможност да си позволят телефон или компютър…и следователно те са „вън“ от обучението, а повечето деца в подобно положение имат желанието да учат и да бъдат наравно с всички останали.9 сайта за безплатно онлайн обучение по безопасност и здраве при ...

              Друго, което ми харесва при дигиталното училище, е гъвкавата програма. Винаги учителят или ученикът имат възможност на момента да редактират своите пропуски или грешки (хора сме все пак). Но най-важното, което ни дава това дистанционно обучение, е урокът по човечност! Посява у нас чувството за грижа един към друг! Тъй като създалата се ситуация, която ни вкара в това дигитално приключение, не е от най-приветливите – учителите, въпреки всички трудности – се изправиха, заедно с нас, и всячески ни подкрепяха и разбираха! Макар че се сблъскахме с доста пречки, докато се приспособим към новостите, успяхме заедно като екип и едно голямо семейство да се сработим и да поемем всички заедно по пътя на това онлайн пътешествие и да продължим своето обучение!

Comments are closed.