ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Учители

Учителски състав

Общообразователна подготовка

Професионална подготовка
Български език и литература

 • Невена Арабаджиева
 • Ивелина Генова
 • Мариана Ташева

Математика

Информатика и Информационни технологии

 • Цветана Маринова
 • Анатоли Андреев
Специални теоретични предмети и учебна практика от направление  Ресторантьорство

 • Красимира Иванова
 • Поля Маркова
 • Силвия Илиева
 • Татяна Михайлова
 • Емилия Първанова

Специални теоретични предмети и учебна практика от направление   Хлебни и сладкарски изделия

 • Нонка Найденова
 Английски език

 • Татяна Дичева
 • Клаудия Карагьозова
 • Валентин Божинов

Испански език

 • Марияна Димитрова
Специални теоретични предмети и учебна практика от направление      Икономика

 • Габриела Григорова
 • Милена Гуркова
Химия и опазване на околната среда

 • Диляна Петкова
Биология и здравно образование

 • Диляна Петкова
Физика и астрономия

 • Марияна Димитрова
 История и цивилизация

 • Биляна Иванова
 • Искра Иванова Цекова
География и икономика

 • Искра Иванова Цекова
 • Биляна Иванова
Философски цикъл

 • Искра Траянова
Музика

 • Габриела Григорова
Изобразително изкуство

 • Милена Гуркова
 Физкическо възпитание и спорт

 • Силвия Марковска
 • Петьо Панчев

Comments are closed.