ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Учители

Учителски състав

Общообразователна подготовка

Професионална подготовка
Български език и литература

 • Невена Арабаджиева
 • Ивелина Генова
 • Мариана Ташева

Математика

 • Татяна Тодорова
 • Женя Найденова

Руски език

 • Мариета Тончева Бешева
Специални теоретични предмети и учебна практика от направление  Ресторантьорство

 • Красимира Иванова
 • Поля Маркова
 • Силвия Илиева
 • Татяна Михайлова
 • Емилия Първанова

Специални теоретични предмети и учебна практика от направление   Хлебни и сладкарски изделия

 • Нонка Найденова
 Английски език

 • Татяна Дичева
 • Биляна Вълчева

Испански език

 • Марияна Димитрова
Специални теоретични предмети и учебна практика от направление      Икономика

 • Петкана Кънева
 • Габриела Григорова
 • Милена Гуркова
 • Даниела Величкова
 Информатика и Информационни технологии

 • Цветана Маринова
 • Сергей Ценов
 Химия и опазване на околната среда

 • Красимир Трифонов
 Биология и здравно образование

 • Диляна Петкова
Физика и астрономия

 • Марияна Димитрова
 История и цивилизация

 • Ирена Иванова
 География и икономика

 • Искра Иванова Цекова
 Философски цикъл

 • Искра Траянова
 Физкултура и спорт

 • Виктория Калчева
 • Силвия Марковска

 

Comments are closed.