ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ръководство

 

НЕВЕНА НИКОЛОВА АРАБАДЖИЕВА

Директор

 

ЦВЕТАНА ТЕМЕЛАКИЕВА МАРИНОВА 

Заместник-директор Учебна дейност

 

МАРТА ПАНЧЕВА КОСТАДИНОВА

Заместник-директор Учебно-производствена дейност

Comments are closed.