ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

История

1964/1965 г.    – открива се Техникум по обществено хранене.

1968 г.                 – Техникум по обществено хранене се обединява с ПТУ, СПТУ по хлебопроизводство и Търговската школа в Михайловград /сега Монтана/.

1973/1974 г.    –  Техникум по обществено хранене се преобразува в СПТУ по обществено хранене.

1996/1997г.     – СПТУ по обществено хранене се преименува в Техникум по ресторантьорство, търговия и обслужване.

2003/2004 г. – Техникум по ресторантьорство, търговия и обслужване се преименува в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.

Днес:

     Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен е престижно учебно заведение, в което се поставя акцент върху професионализма, творческото мислене и иновациите в едни от най – търсените професионални области – ресторантьорство, кетъринг, хлебопроизводство и сладкарство, стопанското управление и администрация.

От учебната 2018/2019 година в гимназията се обучават ученици по нова специалност Съдебна администрация, професия Съдебен служител.

От учебната 2020/2021 година  гимназията предлага обучение на ученици по специалността Асистент на лекар по дентална медицина, професия Асистент на лекар по дентална медицина.

     Именно сега училището отбелязва стабилно и дори изпреварващо развитие, продължава успешното осъществяване на мисията си – постигане на европейско качество на подготовката и конкурентноспособност на учениците в цял свят. 

     Общо признато е твърдението, че ПГРТО – Плевен е успешно развиваща се институция, която се реализира чрез своите ученици и учители, чрез техния труд,  възможности и амбиции, чрез тяхната младост и енергия.

 

Comments are closed.