ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

GDPR и достъп до информация

П О Л И Т И К А за защита на личните данни на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

Вътрешни правила за защита на личните данни в ПГРТО – Плевен

Длъжностно лице за защита на данните в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

е  Даниела Величкова, имейл – daniela829766@abv.bg, тел. 0889526284

Достъп до обществена информация – Правила за достъп до обществена информация
Длъжностно лице за защита на данните в ПГРТО – Плевен – Вътрешни правила за защита на личните данни в ПГРТО – Плевен

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през 2019 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през 2020 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през 2021 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през 2022 година

Comments are closed.