ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Контакти

Адрес:  5800 Плевен, ул. Цар Самуил №2;
Tел./факс: 064 / 82 72 35;
Тел. : 064 / 827195;
e-mail: info-1500149@edu.mon.bg

Карта на ПГРТО-Плевен

 

Comments are closed.