ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

55 години ПГРТО – Плевен

Comments are closed.