ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Образователна лекция на Районна прокуратура – Плевен

Районна прокуратура – Плевен проведе образователна лекция пред ученици от 8 до 12 клас

На 6 юни 2024 година от 10.00 ч. в зала „Орион“ на ПГРТО – Плевен се проведе образователна лекция на тема „Наказателна отговорност на непълнолетните лица“, на която присъстваха ученици от 8б, 9б и 11б клас от специалност „Съдебна администрация“ и ученици от 8. до 11. клас от различни специалности в гимназията, ръководени от госпожа Габриела Григорова.

Лектори  по темата бяха административният ръководител и районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен господин Владимир Радоев и госпожа Елеонора Янева – прокурор в същата прокуратура.

Гости на събитието бяха госпожа Ирена Далаклиева – съдебен администратор в  Районна прокуратура – Плевен, ръководството на училището в лицето на директора госпожа Невена Арабаджиева и на заместник-директорите госпожа Цветана Маринова и госпожа Марта Костадинова и учителят в професионално направление Съдебна администрация госпожа Милена Гуркова.

Темата на лекцията е от Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури „, която се реализира по инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Тя има за цел повишаване на правната култура на подрастващите, запознаването им с правата и задълженията им като граждани на Република България, дава им познания как да не станат жертва на престъпление и как биха могли да защитят правата си.

Събитието предизвика силен интерес у учениците, които отговаряха на въпроси, зададени от лекторите господин Владимир Радоев и госпожа Елеонора Янева.