ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Правата на потребителите обсъждаха в ПГРТО – Плевен

На 25 март 2024 г. от 10,45 ч. учениците от 11б  12б клас от професия „Съдебен служител“, специалност „Съдебна администрация“ и техният учител Габриела Григорова разговаряха със съдия Ралица Маринска – заместник-председател на Районен съд – Плевен, за правата на потребителите. Лекцията е част от Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява от Районен съд – град Плевен в ПГРТО – Плевен през учебната 2023/2024 година. Образователната програма се реализира по инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Тя има за цел повишаване на правната култура на подрастващите, запознаването им с правата и задълженията им като граждани на Република България, дава им познания как да не станат жертва на престъпление и как биха могли да защитят правата си.

Гост на лекцията бе Велислава Василева – служител „Връзки с обществеността“ към  Районен съд – град Плевен.

Учениците задаваха и отговаряха на въпроси, свързани с правата на потребителите.