ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Среща с автора на книгата „Да възкръсне България с пълна свобода“

На 21 март 2024 г. в експозиция „Нова и най-нова история” на Регионалния исторически музей – Плевен професор Вера Бонева представи своята книга . На представянето присъстваха  учениците  от 8. и 10. клас на ПГРТО – Плевен.

Професор Вера Бонева е български историк, университетски преподавател, експерт по музеология и управление на висшето образование. Автор е на редица книги като: „Христоматия по история на Българското възраждане“, „Църковно-национално движение“ и др.

Книгата „Да възкръсне България с пълна свобода“ включва научни обзори на малко проучени теми от биографията и обществената дейност на Васил Левски. Авторката сподели, че проучванията и написването на книгата са й отнели близо 20 години. Професор Бонева отговаряше на въпроси, а интересът на подрастващите засегна темите за  годината на раждането на Апостола, подготовката на Революцията и Първия революционен  комитет, създаден със съдействието на Данаил Попов в Плевен.

Благодарим на РИМ-Плевен за поканата да присъстваме на това интересно събитие.