ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

115 години независима България

          Ученици от 8б клас и техният класен ръководител Биляна Иванова участваха в ритуала по поднасяне на венци и цветя, организиран от Община Плевен в чест на 115 – годишнина от обявяване на Независимостта на България!