ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Честито дипломиране, Випуск 2023!

Днес бяха връчени дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за придобита професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2023 г. на ПГРТО – Плевен.
Успешно дипломиралите се млади ресторантьори, готвачи и съдебни служители бяха поздравени в началото на тържествената церемония от директора на училището госпожа Невена Арабаджиева. Тя връчи дипломите и свидетелствата на учениците, завършили с отличен успех средното си образование – Гергана Винева, Алисия Цонкова, Силвия Стефеняшка, Ивета Кръстева и Кристиян Спиридонов от 12б клас и на Нели Маринова от 12а клас. Те получиха и еднократна стипендия за постигнатите отлични резултати.
Документите на останалите ученици бяха връчени от техните класни ръководители госпожа Милена Гуркова и госпожа Габриела Григорова.

Зрелостниците от специалност Съдебна администрация се разделиха с училищния живот чрез специален ритуал, на който произнесоха тържествено обещание, че ще пазят името и честта на училището неопетнени.

Церемонията завърши с последна обща снимка на випуска.

Екипът на ПГРТО – Плевен пожелава успешна реализация, късмет и нови покорени върхове на своите възпитаници от Випуск 2023!