ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Родителска среща по Еразъм+

Уважаеми родители,

Родителската среща за всички ученици, участници  в дейностите по проекта по  програма Еразъм +, ще се проведе на 5 юни (понеделник) 2023 година от 17,00 ч. в учебна база „Орион“, ул. „Сан Стефано“ №30.

Присъствието на всички родители е задължително!