ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ивета Кръстева влезе в ролята на Председател на Районен съд – Плевен на Първи юни

            Днес, 01.06.2023 година, в Районен съд – Плевен бе поставен своеобразен завършек на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, провеждана през учебната 2022/2023 г.  Районен съд – Плевен бе с нов председател за един ден, като награда за учениците, участвали в образователната програма и получили най-много на брой точки на решените от тях тестове, раздавани им по време на седмицата на отворените врати в съда.  Петима ученици от нашата гимназия от 12б клас, професия Съдебен служител, специалност Съдебна администрация, се представиха отлично и постигнаха максимален резултат – Ивета Кръстева, Алисия Цонкова, Яна Флорова, Никол Йорданова и Валерия Гаврилова.

        След жребий, състоял се на 17.05.2023 година, бяха избрани учениците Виктор Христов /ученик в 11 клас на ПГПЧЕ/ и Ивета Кръстева /ученичка в 12б клас на ПГРТО – Плевен/, които днес влязоха в ролята на Председател на Районен съд – град Плевен за един ден. Гимназистите седнаха на стола на Председателя на съда – съдия Вера Найденова, като се запознаха отблизо с работата на Председателя, както и с работата на служителите от различните служби в Районен съд – Плевен.

       Като за начало двамата нови Председатели бяха запознати с работата на регистратурата на Районен съд – Плевен, където видяха как се приемат документи и се образуват съдебни дела, като самите те имаха възможността да  разпределят новопостъпилите граждански и наказателни дела. Запознаха се и с работата на съдебния деловодител, секретар, архивар и призовкар и имаха възможността да наблюдават как протича едно съдебно заседание.

      За участието си в инициативата учениците Виктор и Ивета  получиха от председателя на съда – съдия Вера Найденова, удостоверения за участието си и малък подарък за спомен от този ден.