ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Честита Баба Марта от учениците на ПГРТО – Плевен!