ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО – Плевен отново на Пчеларското изложение

         След няколкогодишно прекъсване заради световната пандемия ПГРТО – Плевен отново партнира на организаторите на 20-то юбилейно Пчеларско изложение – Партнерс експо 2023 г.

     Нашите пчелички Мая и Мери от 9а клас зарадваха с присъствието си всички пчелари  и участваха в тържествените церемонии по откриването на изложението на 9 февруари и на награждаването на победителите в Международния детски конкурс за рисунка и пластика и в надпреварата между изложителите на пчелни продукти и инвентар на 12 февруари 2023 година.