ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Продължаваме работата по проект „Обичам моето училище“!

През 2022г. успешно приключихме първия етап от работата ни по проекта „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс .

Обновихме част от първия етаж на училището и учебна база „Орион“.

Ние и учениците ни се чувстваме много по-щастливи и мотивирани да постигаме успехи в новата уютна интериорна среда.

Сърдечно благодарим на всички учители, ученици и родители, които се включиха доброволно в проекта.

През 2023 г. предстои реновирането на втората част на училището.