ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

116 111 – Национална линия за деца

Родители, деца, учители, директори, граждани могат да подадат сигнал за дете в риск на Националната линия за деца 116 111.

Какво означава „Национална линия за деца“

Това е единен телефонен номер. Обаждането е напълно безплатно, независимо дали е от стационарен или мобилен телефон и е на разположение на хората по всяко време на денонощието – без почивен ден на територията на цялата страна.

Всеки може да получи напълно безплатно консултация, мнение и съвет.

На телефон 116 111 работят квалифицирани психолози и педагози, специалисти с богат опит в работата с деца и семейства. Те консултират компетентно деца, родители, роднини, съседи и всички граждани по случаи със:

  • наранени емоционално или физически деца;
  • деца в риск от изоставяне и др.;
  • деца без родителски грижи.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

Кой пази нашата анонимност?

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която е гарант за Вашата анонимност.

Кой може да позвъни?

Линията е възможност за всички – както за децата, така и за възрастните. Чрез нея всеки може да получи информация и психологическа подкрепа от специалист. както и могат да подадат сигнал за дете в риск.

Всеки човек, който е загрижен за дете, или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111.

Повтаряме: обаждането е напълно безплатно.

Споделеното на линията остава поверително.

Линк за бърза връзка към сайта на линията – тук.