ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Иновативно училище – Приготвяне на ястие по автентична рецепта

Северняшка етнографска област, рецепта от Плевенски регион,  предоставена от господин Детелин Стоянов. Приготвяне на Овчарско кюфте от ученика Кристиян Спиридонов от 12б клас, професия „Готвач“. Кулинарното изделие е приготвено на 22.11.2022 година в часовете по учебна практика – Кулинарни техники и технологии – Специфична професионална подготовка.