ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НП „Иновации в действие“ – Видин

                  Ученици и учители от ПГРТО – Плевен участваха в периода 8 – 10 юни във втора среща по НП „Иновации в действие“, чийто домакин бе екипът на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин. Мобилността има за цел популяризиране и мултиплициране на добри практики между училищата и включваше още две гимназии – партньори:  ПГМЕЕ– Бургас и ПГТ – Русе.

       В първия ден в Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ беше даден старт на срещата с презентация на тема „Програми и проекти – двигател към развитие и иновации“.
     На следващия ден бе организирано посещение на иновативен урок по философия и комуникации, след което се проведе дискусия „Иновациите в училище-предизвикателства и възможности“.
    В последния ден на срещата гостите се включиха в иновативен урок по методиката Ескейп рум. Урокът бе комбиниран между английски език, биология и химия. Учениците се пренасят виртуално в онлайн стая със загадки. Те трябва да се запознаят с видеоматериали свързани с замърсяването на околната среда, влиянието на човека върху природата и биоразнообразието. Децата не получават никаква информация, те трябва да се справят сами и да намерят начин да избягат от „стаята“. Урокът премина при голям интерес. След това екипите дискутираха материалите за публичност и разпространение на добри практики.