ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НП „Иновации в действие“ – Бургас

Ученици и учители от ПГРТО – Плевен участваха в периода 27 – 29 април в мобилност по НП „Иновации в действие“, чийто домакин бе екипът на ПГМЕЕ – Бургас. Мобилността има за цел популяризиране и мултиплициране на добри практики между училищата и включваше още две гимназии – партньори: ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин и ПГТ – Русе.

             Трите дни бяха наситени със събития. За начало любезните домакини  приветстваха гостите в зала „Георги Баев“ на Морското казино и представиха своята иновация. В следващите дни посрещнаха гостуващите иновативни екипи в почти столетната сграда на ПГМЕЕ – Бургас по стар български обичай с питка и сол и представиха материалната база на училището.

                Наблюдавахме иновативен открит урок по английски и немски език в 8. клас, урок по български език в 11. клас „Литературен съд“ и мултидисциплинарен урок в 10. клас „Игри на волята“, в които се включиха и гостуващите ученици.

              Училищата партньори също имаха възможност да се представят по време на кръглата маса в Регионална библиотека „П.К.Яворов“. Нашите възпитаници Виктория и Елица изненадаха всички участници в мобилността с посланието, подготвено от техния клас, и с видеоразходката из родния град Плевен. За това свое представяне те получиха възторжени аплодисменти от публиката.

               Мобилността завърши с връчване на сертификати на участниците и с благодарности за ползотворните мигове заедно. „Срещнахме се като партньори, разделяме се като приятели!“ – сподели на финала на събитието госпожа Невена Арабаджиева – директор на ПГРТО – Плевен.