ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Присъствено обучение за всички от 21 февруари 2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

           От следващата седмица (понеделник, 21 февруари 2022 г.) всички ученици в област Плевен се връщат в присъствена форма на обучение, като в понеделник, в 8,00 ч., се извършва тестването с бързи неинвазивни тестове. Тестването е веднъж седмично и всички ученици се допускат до училище по този начин.

         Обучението в ПГРТО – Плевен ще се провежда съгласно утвърденото седмично разписание и дневен режим на училището за втория учебен срок.