ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Режим на обучение на учениците от I до XII клас на територията на област Плевен от 07. до 18.02.2022 г.

     На основание на Заповед №РД-01-50/03.02.2022г. на РЗИ – Плевен и Решение на Областен кризисен щаб се въвежда следният режим на обучение на учениците в училищата на територията на град Плевен, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. :

  • Преустановява се присъственият учебен процес за периода от 07.02. до 11.02.2022 г. за учениците от 5-ти, 6-ти, 9-ти и 11-ти клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на МОН. За 7-ми, 8-ми, 10-ти и 12-ти клас учебният процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.
  • Преустановява се присъственият учебен процес за периода от 14.02. до 18.02.2022 г. за учениците от 7-ми, 8-ми, 10-ти и 12-ти клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на МОН. За 5-ти, 6-ти, 9-ти и 11-ти клас учебният процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.