ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Национално външно оценяване – X клас – подаване на заявления за изпити по желание

 През учебната 2021/2022 година ще се проведат изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците от  X клас, както следва:

– Български език и литература – на 14 юни 2022 г., от 09,00 часа

– Математика – на 16 юни 2022 г., от 09,00 часа

– Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

– Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

     За полагане на изпита от НВО по чужд език  и за изпита по Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в X клас, учениците подават заявление по образец в периода от 02 до 18 февруари 2022 г., в училището, в което се обучават.

     За изпитите от НВО по Български език и литература и по Математика заявления не се подават.