ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Организация на учебния процес според противоепидемичните мерки на територията на област Плевен, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г.

На основание на Заповед №РД-01-34/25.01.2022г. на РЗИ – Плевен и Решение на Областен кризисен щаб от 25.01.2022г. се преустановяват  присъствените учебни занятия на учениците от 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти и 11-ти клас в училищата на територията на град Плевен, считано от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г.  За учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 7-ми, 10-ти, 12-ти клас и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – гр. Плевен, учебния процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.

В ПГРТО – Плевен:

Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8-ми, 9-ти и 11-ти клас.

Присъствено обучение за учениците от 10-ти и 12-ти клас.