ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Продължава обучението от разстояние в електронна среда

                              Уважаеми ученици и родители,

                 Във връзка с т. 18 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100000 население, информация от Единен информационен портал за COVID-19 за област Плевен – 677.70% и актуална информация от РЗИ – Плевен, към 05.11.2021 г., Ви информирамe, че

за училищата от общините Белене и Плевен  обучението на учениците продължава в от разстояние в електронна среда.

                Бъдете здрави!