ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

70 години Български държавен архив

         На 9 юни – Международен ден на архивите, учениците от 9.б клас на ПГРТО – Плевен посетиха Държавен архив – Плевен и взеха участие в организираното по случая тържествено отбелязване на празника.

       През 2021 г. българските държавни архиви честват своя 70-годишен юбилей, чието начало се слага с Указ №515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание за създаване на Държавен архивен фонд в България.

         На свое  Годишно общо събрание в Квебек, Канада, през ноември 2007 г., членовете на Международния съвет на архивите вземат решение датата 9 юни да бъде обявена за Международен ден на архивите. Архивите са част от културното наследство и източник на информация – незаменимо наследство, предавано от поколение на поколение. Документите са неоспоримо доказателство за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на човечеството. Архивите гарантират човешките права за достъп до официалната информация и знанието за собствената история. Мисията на архивите е да опазват паметта на нациите и отделните общества и да спомагат за формирането на тяхната идентичност. Съдържащите се доказателства в архивните документи за извършените човешки действия подкрепят и поддържат правата на индивидите, организациите и държавите. Без архиви е невъзможна историческата приемственост.

        По повод 70-годишнината от създаването на българските държавни архиви и 9 юни – международния ден на архивиста, Държавен архив – Плевен връчи  грамота „Дарител на 2020 година“ на Майя Ананиева за дарените от нея документи, свързани с  дейността на арт школа „Колорит“.

      Грамота „Приятели на архива“ получи екипът на Регионалния исторически музей – Плевен.

   Призът „Читател на 2020 година“ – за най-много посещения в читалнята на архива и прочетени брой документи – получи Юрий Мичев.

   След официалната част на събитието директорът на  Държавен архив – Плевен Маринела Йорданова запозна младите хора с възможностите за достъп до архивните документи посредством електронните платформи на Държавна агенция „Архиви“, разказа им за професията на архиваря и им  показа едно от хранилищата, където се съхраняват ценни архивни документи  от историята на ПГРТО – Плевен.

Може да бъде изображение с 11 души, седнали хора, изправени хора и на закрито