ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ИНОВАТИВЕН УРОК-СИМУЛАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – „ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2021г.“

    Днес, 25.02.2021г., учениците от 11 а и 11 б клас проведоха своя плануван иноватевен урок по Гражданско образование. Той е част от проекта  на ПГРТО – Плевен, който превърна професионалната ни гимназия  в учебно заведение, което от 2019 г. налага трайно иновативните подходи в системата на обучение.

        Темата „Президентски избори“ стана възможна благодарение на иницианивността и желанието на група ученици, които целенасочено следят в медиите как се развиват събитията около бъдещите президентски избори в РепубликаБългария.

        С помощта на педагогическия съветник госпожа Искра Траянова и преподавателя по гражданско образование госпожа Искра Иванова бяха изготвени предизборни програми на кандидат-президетските двойки. Те бяха представени пред аудиторията, а след това се разигра симулация по гласуване и избиране на Президент на страната. Учениците се запознаха с процедурата по гласуване и сами участваха  в нея.

        Урокът възпитава и развива  активното гражданско поведение при подрастващите и целенасочено участие в избора на държавни органи на управление. Така в близка до реалната среда учениците се възпитават в усвояване на  демократичните ценности и традиции, като  се превръщат в неделима част от  новото българско общество.