ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Възобновяване на присъственото обучение в ПГРТО – Плевен

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ПРИСЪСТВЕНО!!!

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен съобщава на всички свои ученици и на техните родители, че:

от  12.11.2020 година /четвъртък/ се възобновява присъственото обучение на учениците от VIII-ми до XII-ти клас.

Задължително е носенето на маски в общите закрити части на сградата на училището.

Задължително е да се спазва дистанция от 1,5 метра между ученици, учители и непедагогически персонал.

Ученици, педагогически и непедагогически персонал с грипоподобни симптоми няма да се допускат в сградата на училището.