ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Поздрав послучай Деня на народните будители

                         Уважаеми колеги,

                        Скъпи ученици, родители, хора на духа!

          В навечерието сме на един от най-големите български празници – Деня на народните будители, на българското национално достойнство и на българския национален дух.

          На този ден ние обръщаме поглед към миналото, почитаме паметта на онези свои предци, които със словото и делото си са били истински народни будители, поддържали вярата, укрепвали волята и стремежа на народа ни към знание и напредък, воювали за вярата, езика и свободата на България, съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.

        Докосвайки се до спомена за тях, ние черпим силата, която ни кара да се чувстваме по-достойни българи, способни да градим мостове –  от миналото към нашето бъдеще.

        Затова днес,  по-добре от всякога, изправени пред нови предизвикателства и в условията на пандемия, осъзнаваме  пророческите думи на Васил Друмев: «Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!»
Народни будители винаги ще има, защото будителството е онова истинско нещо, което носим в себе си като българи – един постоянен призив към осъзнатост, достойнство и свободолюбие.

         Да опазим и съхраним българската духовност!

        Честит празник!

 

Невена Арабаджиева

Директор на ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване  – Плевен