ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването заповед, считано от 29 октомври (четвъртък) за 14 дни ( до 12 ноември) се преустановяват присъствените в училищата учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас, включително.

Обучението в ПГРТО – Плевен ще се провежда в електронна среда от разстояние синхронно – в реално време съгласно разписанието на учебните часове за деня.

Продължителност на часовете – 40 минути, междучасия – по 10 минути и едно голямо от 20 минути след втория час.

Отново ще се използва електронната платформа Microsoft Teams, за която всички ученици и учители имат действащи профили. Контролът на посещаемостта и оценяването на знанията ще се осъществяват чрез онлайн платформата Shkolo – електронен дневник.

Как исправить ошибки входа в Microsoft Team

Он-лайн-семинара - felsofia

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“, с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет, може да намерите на адрес: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, а линк за сваляне на брошуратаhttps://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ може да намерите на адрес: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgW