ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

ПЕТО ПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2017/2018 година – ARTY

ПГРТО – Плевен с гордост съобщава, че ученикът Кристиян Детелинов Станев от 8а клас , професия Готвач,  постигна отличен резултат в областия кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, организирано от Министерство на образованието и науката,  и се класира за националния кръг. 

В областния кръг на състезанието, който се проведе на 17.10.2020 г. в ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен, участие взеха също и Кевин Руменов Давидов и Юлиян Пламенов Петров от 8а клас. Учител по английски език на осмокласниците е госпожа Татяна Дичева.

Мотото на състезанието за 2020-2021 учебна година е: “Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” – Albert Einstein („Логиката ще ви отведе от А до Б. Въображението ще ви отведе навсякъде.“ – Алберт Айтщайн).

Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула:
1. Предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за определената година.
2. Свободен разговор с членовете на журито (членове съответно на общинската/училищната, на областната или на националната комисия), които оценяват представянето на участниците.

Пожелаваме успешно представяне на Кристиян и във финалния кръг на състезанието!