ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Заедно

Тиймбилдингова програма за родители, ученици и учители Опознай ме, играейки с теб“  е първата дейност по проекта „Академия за родители – с подкрепа и  разбиране към всяко българско дете“, по който ПГРТО – Плевен ще работи през учебната 2020/2021 г. Проектът получи финансиране по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от  НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“  – 2020.

Тренингът цели приобщаване, сближаване и безпрепятствена комуникация на учениците в рамките на класа и училищната общност, а също така и приобщаване на родителите и ангажиране за участието им в инициативи на професионалната ни гимназия.

В слънчевия следобед сред красивата природа в парк „Кайлъка“ родители, ученици и учители участваха в тиймбилдингова програма, подготвена от X CLUB THE BEST OF OUTDOOR .

Инструкторите Станимир Станимиров-Чачи и Чавдар Станимиров – Чачи старши бяха подготвили много забавни игри за участниците, разделени в два отбора на случаен принцип. Всеки екип трябваше да премине последователно през различни физически и логически препятствия.Така ученици, родители,  учители неусетно станаха отборни играчи, готови да постигнат победа, но и да се подкрепят един друг, да си помагат и да проявят неподозирони от тях умения, сръчности, ловкост и бързина в преследване на успеха.

В края на събитието директорът на гимназията госпожа Невена Арабаджиева връчи сертификати за участие в тимбилдинговата програма на родителите и благодари на всички участници за ентусиазма, с който се включиха в предизвикателствата, за високата мотивация и за съпричастността към общността на ПГРТО – Плевен.