ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

УЧЕБНА ПЛАТФОРМА „РОДОЛЮБИЕ“ – 2020

🎓 Национален музей на образованието - Габрово - Uchiteli.bg

ПГРТО – Плевен  получи отново одобрение на свой проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2020/2021 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеите и галериите, да посетят театрални постановки и концерти, свързани с конкретно учебно съдържание, да се срещнат с музиканти и актьори и с тях също да разговарят за включено в учебниците съдържание.

Нашият проект се нарича   УЧЕБНА  ПЛАТФОРМА „РОДОЛЮБИЕ“ –  2020 и е своеобразно продължение на проекта от предходната година.

Темата е: „СЪЗДАДЕНО ОТ ВЕКОВЕ“ – Иновативното образование, културните  институции и съвременното българско училище, заедно за изграждане  на патриотичното  възпитание  на подрастващите.

Проектът е съвкупност от иновативни методи  за обучение в часовете по История и цивилизации и други общообразователни дисциплини, които залягат в новите стандарти на българското образование. Той ще използва  интердисциплинарните  уроци и симулативната  реалност като основни методи на работа и  ще има за цел да засили ролята на културните институции в Плевен, за да ги  превърне  в образователна среда за обучение на учениците в първи гимназиален етап на средното образование.Часовете ще протичат веднъж месечно в музей по предварително изготвено учебно  разпределение, съобразено с учебните програми за 8 и 10 клас, включващи теми по история на България.

Основна дейност:

 • Интердисциплинарни уроци с активното участие на учениците, в които преподавателят е медиатор;
 • Честване на българските и европейски  празници  в избрани  културни институции;
 • „Панорама на българския фолклор и традиции“ – възстановка на български традиции и ритуали;
 •  „Едно училище за всички“- Мини парад на изкуствата /рецитал/;
 • Сензорен урок / за деца със СОП/;
 • „Арт – пътешествие във времето“;
 • „Бианале на българската просветна мисъл“;
 • „Тематични музейни турове и презентации“ – Мини обучение за екскурзовод;
 • „Виртуална среща с историческа личност“;
 • Срещи с културни дейци на град Плевен;
 • Посещение на театрални постановки;
 • Посещение на Националния музей на образованието – Габрово.

ПГРТО – Плевен ще разчита на подкрепата на Регионалния исторически музей – Плевен, Регионалния военноисторически музей – Плевен, Картинната галерия Дарение „Светлин Русев “- Плевен и Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ – Плевен за превръщането им в желана образователна среда за нейните възпитаници.