ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Официално представяне на сборник „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 – 1876 г.)”

На 30 септември 2020 г.  от 16.00 часа в зала „Революционно движение“ на експозиция „Възраждане” на Регионален исторически музей – Плевен  се състоя официалното представяне на сборник с доклади от Научната конференция „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 – 1876 г.)” по повод „150 ГОДИНИ ВЪТРЕШНА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ”. На събитието присъстваха ученици от учредения през миналата учебна година в ПГРТО клуб „Млад възрожденец“ и техният ръководител Биляна Иванова.

Сборникът  бе представен от проф. д-р Пламен Митев –  научен ръководител на конференцията.

Младите възрожденци разгледаха и експозицията, посветена на 180-та годишнина от рождението на видния плевенчанин, сподвижник на Васил Левски, Данаил Попов.