ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“, с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет, може да намерите на адрес: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, а линк за сваляне на брошуратаhttps://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ може да намерите на адрес: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view