ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Важно за зрелостниците от Випуск 2020

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО,

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми зрелостници,

В срок от 17 юни до 19 юни 2020 г. в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

от 8.30 ч. до 16.00 ч. можете лично да се запознаете със своите оценени изпитни работи от Държавните зрелостни изпити,

сесия май – юни 2020 г. , което  се осъществява срещу документ за самоличност в присъствието на Председателя на училищната зрелостна комисия.

 

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА

Директор на ПГРТО – Плевен