ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Грамоти в чест на Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост

„Дайте на един учител … извънредна ситуация….компютър и ….ученици.  И той пак ще завладее света.“

Милена Алексиева – учител от Перник

 

Грамоти за педагогическия екип на ПГТРО – Плевен