ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Издателство „ПЕДАГОГ 6“ отваря всички свои електронни ресурси за свободно ползване

Здравейте,
Във връзка с необходимостта от дистанционно обучение Издателство „ПЕДАГОГ 6“ отваря всички свои електронни ресурси за свободно ползване по време на извънредното
положение в страната.

Не са нужни пароли, кодове или акаунти. Просто идете на сайта ни www.pedagog6.com [1] и следвайте линковете за:
Електронно четими варианти на учебници
за 5, 6 и 7 клас:
http://free.pedagog6.com/
Електронни учебници за 5, 6 и 7 клас:
http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-5-6-7-&catid=48:school&Itemid=58

Електронни учебници за 8, 9 и 10 клас:
http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58

Успех в това предизвикателство и бъдете здрави!

Светла Луизова – управител на
Издателство Педагог 6