ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

147 години от смъртта на Апостола на свободата

Ученици от 10б клас и класният им ръководител господин Анатоли Андреев участваха в паметния ритуал, посветен на 147-годишнина от обесването на Васил Левски. Те поднесоха цветя от името на ПГРТО – Плевен пред паметника на Апостола.