ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Изложба по повод 90 години от рождението на Николай Василиевич Овечкин

Ученици от 8а клас и учителите по история в ПГРТО – Плевен присъстваха на откриването на изложба по повод 90 години от рождението на  Николай Василиевич Овечкин днес, 9 декември от 11.00 ч., в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”. Изложбата  е част от събитията, посветени на 142-ата годишнина от освобождението на Плевен. Тя представя 89 фотокопия на оригинални творби и фрагменти с бележки и подпис на Н. Овечкин от фондовете на  Новочеркаския музей за история на донското казачество.

Н. Овечкин е автор на художествения проект и ръководител на колектива от 13 художници, изписали платната в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, за което е награден с орден „Народна Република България“ I степен и удостоен със званието „Почетен гражданин на град Плевен“. Изложбата дава възможност да се видят част от скиците, от които по-късно е създаден бъдещият шедьовър на баталната живопис.

Бившият кмет  Андрей Романов, по време на чието управление е създадена Панорамата, припомни вълнуващия момент от награждаването на Овечкин със званието „Почетен гражданин на Плевен”. Кметът Георг Спартански изказа специални благодарности към Андрей Романов  за изграждането на този значим исторически паметник и отбеляза приноса на Николай Овечкин за неговото създаване и значението му за Плевен и България.