ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Урок в Творителница „О Писменехъ“, Плевен

Дългият път на писаното слово  представи днес Диян Павлов – Джими в „Творителница О’ писменех“ пред учениците от 8б клас на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. Посещението е във връзка с Деня на народните будители и по проект УЧЕБНА  ПЛАТФОРМА „РОДОЛЮБИЕ“ –  2019, който спечели финансиране по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. ще проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеите и галериите, ще посетят театрални постановки и концерти, свързани с конкретно учебно съдържание, ще се срещнат с музиканти и актьори и с тях също ще разговарят за включено в учебниците съдържание.

Проектът на гимназията ни е съвкупност от иновативни методи  за обучение в часовете по история и цивилизации и други общообразователни дисциплини. Той ще използва  интердисциплинарните  уроци и симулативната  реалност като основни методи на работа и  ще има за цел да засили ролята на културните институции в Плевен, за да ги  превърне  в образователна среда за обучение на учениците в гимназиален курс. Проектът ще превърне часовете по история в  „предмет по родолюбие“ и обществени интереси, като ще има за цел  всеки ученик с помощта на музейните експонати, сбирки и колекции да опознае, интерпретира и анализира историческите данни, личности и събития.

Малкият своеобразен музей на писмеността, известен още като „Творителницата на Джими“, Диян Павлов е направил с двете си ръце до най-малките детайли, до плочките и камъните в градината, изобразяващи глаголицата като магически символи. В своя занимателно-образователен спектакъл  Джими поведе зрителите си в света на древните писмености и цивилизации – от праисторията, Месопотамия и Шумер, Древен Китай и Египет, Елада и Рим, Средновековна и Ренесансова Европа, създаването на Глаголицата и Кирилицата, началото на тиражираното книгопечатане, епохата на Българското възраждане, първите килийни и взаимни светски училища в България, та чак до наши дни. Осмокласниците се запознаха с историята на създаване на хартията и научиха любопитни факти за това кой, кога и къде я е открил, как се е развивала писмеността през вековете при различните народи до наши дни. Голям интерес предизвика демонстрацията на ръчно производство на хартия. На ръчно изработена  реплика на първата печатарска преса на Гутенберг самият Джими направи демонстрация, отпечатвайки кратък текст. Всяко дете имаше възможност да разгледа и да докосне папирус и пергамент, да види първообраза на книгите, начина на писане и материалите, които са използвани за тази цел.

Любопитните осмокласници научиха значението на китайския израз „три каруци писмо“ / книгите на дървен носител, задължителни като количество за учения човек/,  любопитната информация, че таблетът идва от Рим. Какъв е бил римският таблет? Всъщност като дизайн изглежда много близък до съвременния. Какво е тетратаблет, предшественикът на съвременната тетрадка? Видяха и древния калкулатор, стилус и диптих.

Пред очите на аудиторията си Джими се преобразяваше за секунди, при това с движения и приказки, които бяха част от представлението, сменяше костюм след костюм и създаваше чувството, че това е един герой, прераждащ се през всичките тези светове, за които разказва.