ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Да запазим семейството на пътя!“

В ПГРТО – Плевен се проведе среща с пътния полицай майор Петър Найденов на тема „Да запазим семейството на пътя!“. Срещата е провокирана от зачестилите инциденти и пътнотранспортни произшествия и е във връзка с Решението на Министерския съвет на Република България, с което 2019 г. е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото „Пази семейството си на пътя!”. 

Въпреки тревожната ситуация по пътищата на страната за периода 1 януари – 31 юли 2019 г. се отчита намаление в броя на тежките пътнотранспортни инциденти (ПТП) със 185 в сравнение със същия период през 2018 г. При настъпилите през периода 3 564 произшествия са загинали 318 участници в движението по пътищата, от които: водачи – 173; пътници – 75; пешеходци – 70. Статистиката показва, че има увеличение на жертвите през периода с един човешки живот.

Ранените при пътнотранспортни произшествия в сравнение със същия период на 2018 г. са с 288 по-малко. За периода през тази година те са общо 4 505 участници в движението по пътищата, от които: водачи – 1 987; пътници – 1 602; пешеходци – 907, а ранените работници на пътя са 9.

Шофьорите неволно или понякога съзнателно поставят други участници в движението в рискови ситуации, чрез: бързина, шофиране в нетрезво състояние, без носене на предпазен колан, използване на телефона по време на шофиране, използване на превозни средства, които не са преминали техническо обслужване, паркиране на автомобилите по велосипедни алеи, блокиране на пешеходни преходи, не включване на техните светлини или извършване на рискови маневри.

Но виновни не са само шофьорите. Много колоездачи и пешеходци повишават нивата на риск, като избират да игнорират правилата или да търсят рискови и къси пресичания.

Призивът на инициативата е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата. Идеята е всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя.

Майор Найденов сподели примери от личния си 16-годишен опит при наблюдаването на последствията от катастрофи. Той призова към  ползването на колани и спазването на правилата при управление на мотопеди, скутери и велосипеди. Безотговорно управление на велосипеди и байкове в пешеходната зона на града води до много пътнотранспортни произшествия с малки деца, блъснати от тийнейджъри. Последствията и за едните, и за другите са много сериозни.

„Бъдете отговорни и се вслушвайте в думите на вашите родители и учители! Проявявайте самосъзнание, бъдете по-търпеливи, по-предпазливи, за да вземете по-правилни решения в дадена ситуация!“ – призова пътният полицай. Отдел „Безопасност на движението“ към Община Плевен приема сигнали за проблемни участъци в района на училищата. Така гражданската активност ще спомогне да се подобри пътнотранспортната обстановка около учебните заведения.